Facebook

Israel Adventure

אתר הבית של מדריך הטיולים המוסמך דייויד פרלמוטר קיבל מראה חדש לחלוטין: אתר שמדגיש את האהבות הגדולות של דייויד לאוכל ויין ולצילום. טל דקרס, המעצבת, נתנה ביטוי רב לחומר הגרפי שדייויד יוצר באופן קבוע בטיולים ובסיורים שלו. בנוסף, נתנו מקום רב לבלוג האישי של דייויד, שמכיל רשמים מסיורי יקבים ומקומות אחרים ברחבי ישראל.

דילוג לתוכן