Facebook

Futuring – השמת מנהלים

אתר תדמית לחברה להשמת מנהלים, מיסודה של יעל מירון. Futuring פועלת על פי עקרונות השמה מודרניים, בהם מחברים בין המנהל לחברה על פי תכונות אופי שיתאימו לחברה עצמה, ולאו דווקא על פי "יש או אין תכונות ניהוליות". האתר עשוי בקו עיצובי נקי, שממחיש את האיזון בין הצדדים היצירתיים לבין הניהוליים ה'קשים'.

דילוג לתוכן