Facebook

משמרי המורשת הבנויה

עיצוב לוגו ואתר לארגון וולונטרי ששם לעצמו מטרה להכשיר את הדורות הבאים של משמרי המבנים העתיקים בישראל: מצודות, חומות עתיקות, בניינים ובתים שונים, גיתות, ועוד ועוד.

לאחר שנים של חוסר מודעות לתחום ולעיתים אף גרימת נזקים – שלא במתכוון – מחוסר ידע, מנהל היום ארגון משמרי המורשת הבנויה מערכי הכשרה שונים וקורסים למשמרים ולמי שרוצים לעסוק בתחום והם בעלי רקע מתאים.

באתר יש רשימות של פרוייקטים ומשמרים ואלה מוצלבים ביניהם. תיקי הפרוייקט השונים מוצגים בצורת קבצי PDF והמידע המקצועי זמין לכל.

דילוג לתוכן