Facebook

מכון לוי אשכול

במסגרת הנצחת זכרם ופועלם של ראשי ממשלה ונשיאים קיימת חשיבות רבה להנצחת שמו של ראש הממשלה השלישי לוי אשכול, ואת זה בדיוק עושה 'מכון לוי אשכול'. פעילות המכון היא פעילות חברתית-הסברתית תוך מעורבות בקהילה.

האתר מבוסס וורדפרס, ובנוי כדי להציע פעילויות שונות לבתי ספר וגופים חינוכיים אחרים. בנוסף על כך, יש בו מדור שמכיל מסמכים וטקסטים על פעילותו של אשכול במהלך השנים הרבות שבהן הוא כיהן בתפקידים ציבוריים שונים.

העיצוב כלל עיצוב לוגו ותדמית כללית (איה פירן-גיגר)

דילוג לתוכן