Facebook

אתר לאדריכלית שולי ביימל

האתר, בעיצובה של רוני קורץ, משלב תיק עבודות של האדריכלית שולי ביימל: בוגרת הטכניון ולימודי התמחות בוונציה ומורה ומרצה לאדריכלות.
האתר בנוי בצורת יחידות ריבועיות ומרובעות, אך אינו שבלוני. הוא מציג דרך אחרת, לא שגרתית, להצגת הפרייקטים השונים של שולי. הטקסטים מלווים את התמונות השונות בצורה אנכית, כאשר מלבד תמונות מהפרוייקטים השונים, ישנו גם מקום לתוכניות וחתכים.

דילוג לתוכן