Facebook

מה עדיין מרגיז באתרים ישראלים?

מאמר ב-YNET משנת 2006 – והקישור עדיין כאן, כי הבעיות עדיין כאן. לפי Ynet – אתרים ישראליים סובלים לעתים קרובות מכמה תופעות לא נעימות. קראו כדי לדעת מה הן, ואיך להמנע מהן.

הבעיות הכי מרגיזות באתרים ישראלים

דילוג לתוכן