Facebook

התקפת סייבר חדשה על ישראל?

ברשת רצות שמועות חדשות על התקפת סייבר מתוכננת על שרתים ישראליים, כשהמטרה העיקרית היא שרתי ואתרי ממשלה, אך לא רק. השמועות מדברות על – 7.4. האם האתר שלכם מוכן?

קישור לידיעה – כאן .

מומלץ להכין גיבויים סדירים של הפעילויות האחרונות והעדכונים שעשיתם באתרים ולרענן הוראות אבטחת אתרים ורשת, בחברות שלכם.

בהצלחה!

דילוג לתוכן