Facebook

אייל שדה – שיטת פאולה

אייל שדה הוא מוזיקאי ומאמן לפי שיטת פאולה לחיזוק השרירים הטבעתיים.
מכיון שאייל הוא עצמאי, ומנהל את העסק שלו לבד, גם התקציב שלו מצומצם. לכן הצענו לאייל את חבילת ההזנק שלנו לעסקים קטנים. אייל היה מאד מרוצה מהתוצאה!